ПрАТ "Учбово-курсовий комбiнат"

Качественное обучение - престижная работа!

  Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

  Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів за 2011 рiк

  Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів за 2012 рiк

  Додаток 14 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.
  Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

  Додаток 14 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.
  Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

  Річна інформація емітента цінних паперів
  Додаток 38 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів(пункт1 глави 4 розділу III) за 2013 рік

  Річна інформація емітента цінних паперів
  Додаток 38 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів за 2014 рік

  Дата загрузки: 02.04.2015

  Повідомлення про виникнення особливої інформації
  Дата загрузки: 17.04.2015 г.

  Повідомлення про виникнення особливої інформації
  Дата загрузки: 06.04.2016 г.

  Річна інформація емітента цінних паперів за 2015 рік.
  Додаток 38 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів (пункт1 глави 4 розділу III)

  Дата загрузки: 18.04.2016 г.

  Повідомлення про виникнення особливої інформації
  Вiдомостi про змiу складу посадових осiб емiтента

  Дата загрузки: 30.03.2017 г.

  Повідомлення про виникнення особливої інформації
  Вiдомостi про змiну власникiв акцiй, яким належить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй

  Дата загрузки: 30.03.2017 г.

  Річна інформація емітента цінних паперів за 2016 рік.
  Додаток 38 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів (пункт 1 глави 4 розділу III)

  Дата загрузки: 05.04.2017 г.

  Порядок денний
  Дата загрузки: 27.03.2018 г.

  Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік.
  Додаток 38 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів (пункт 1 глави 4 розділу III)

  Дата загрузки: 18.04.2018 г.

  Повідомлення про виникнення особливої інформації 1
  Додаток 28 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

  Дата загрузки: 02.05.2018 г.

  Повідомлення про виникнення особливої інформації 2
  Додаток 28 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

  Дата загрузки: 02.05.2018 г.

Copyright © 2012 ПрАТ "Учбово-курсовий комбiнат". Все права защищены.