ПрАТ "Учбово-курсовий комбiнат"

Качественное обучение - престижная работа!

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

Посадова особа Генеральний директор Слета Валерій Олексійович (паспорт серія МТ номер 018796 Дзержинським РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській обл.. 07.11.2008) звільнено 25.01.2012р

Володіє часткою у статутному капіталі емітента 40,404%.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді – з 11.11.1994р. по 25.01.2012р.

Рішення про звільнення прийнято Позачерговими загальними зборами акціонерів від 25.01.2012р. (Протокол №1 від 25.01.2012р.).

Посадова особа Генеральний директор Слета Денис Валерійович (паспорт серія ММ номер 821036 виданий Дзержинським РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській обл.09.02.2001) призначення 25.01.2012.

Акціями Товариства не володіє.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.
Строк на який призначено особу – безстроково.

Інші посади, які обіймала ця особа протягом своєї діяльності – Лаборант в Харківському професійному коледжі, майстер дільниці Київського міжрайонного підприємства теплових мереж «Харківтеплоенерго», головний інженер, майстер дільниці ТОВ « Фірма « Будівельник – СТ», заступник начальника служби ремонтів та реконструкції управління «Харківтеплоенерго», інженер – теплотехнік ТОВ « М-арт», інженер 3 категорії по налагодженню теплоенергетичного обладнання бригада № 4 ( Харків,дільниця №7 Військової частини А-3579), директор ТОВ « АКВА- ЛЮКС, ХАРКІВ», начальник технічного відділу ПАТ « Харківміськгаз». Рішення про призначення прийнято Позачерговими загальними зборами акціонерів від 25.01.2012р.( Протокол №1 від 25.01.2012р)

Copyright © 2012 ПрАТ "Учбово-курсовий комбiнат". Все права защищены.